Επαγγελματική- Εμπειρία

08/09/2006 – 07/12/2006

Τρίμηνη Εκπαίδευση Στο ΓΝ – Κ.Υ. Καλαβρύτων

08/12/2006 – 09/01/2008

Εκπλήρωση Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου Ως Αγροτικός Ιατρός Στο Περιφεριακό Ιατρείο

Δάφνης Του Κ.Υ. Κλειτορίας Του Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων (Με Παράταση Θητείας)

19/05/2008 – 18/11/2008

Διορισμός Στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, Στο Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, Για

Την Απόκτηση Ειδικότητας Γενικού Μέρους (Χειρουργική), Για Την Ειδικότητα Γυναικολογίας – Μαιευτικής

18/05/2009 – 18/03/2010

Εκπλήρωση Στρατιωτικής Θητείας Ως Ιατρός Στον Στρατό Ξηράς

20/01/2011 – 07/05/2012

Ειδικευόμενος Ιατρός Γυναικολογίας – Μαιευτικής Στη Γυναικολογική Κλινική Του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

09/05/2012 – 20/01/2015

Ειδικευόμενος Ιατρός Γυναικολογίας Μαιευτικής Στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Από το 2015, έναρξη ιδιωτικού ιατρείου ως ελεύθερος επαγγελματίας και επιστημονικός συνεργάτης σε δύο από τις μεγαλύτερες Γυναικολογικές – Μαιευτικές κλινικές, ΡΕΑ & ΙΑΣΩ. Παράλληλα, από το 2011 στενός συνεργάτης στην Woman Clinic.