Εργασίες – Δημοσιεύσεις

17-20/05/2012        Poster. Case Report. “Vaginal Evisceration Four Years After A Vaginal Hysterectomy”,  Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας Και Μαιευτικής, Θεσσαλονίκη

20-23/06/2012        Poster. “Fertility And Contraception In Women With Cancer : A Review”, στο 12th Congress Of European Society Of Contraception And Reproductive Health, Αθήνα

01-03/03/2013        Ελεύθερη Ανακοίνωση, Βραβευμένη Εργασία, «Συσχέτιση Λήψης Τροφοβλάστης Και Αμνιοπαρακέντησης Με Υπερτασικές Διαταραχές Στην Κύηση», Στο 5th Congress Of The South East   European Society Of Perinatal Medicine, Θεσσαλονίκη

11-13/04/2013        Ομιλία, Ελεύθερη Ανακοίνωση, «Διαδραστική Ενημέρωση Των Νέων Για Θέματα Αντισύλληψης  Μέσω Του Διαδικτίου, Ανταπόκριση Των Νέων Και Θέματα Που Τους Απασχολούν, Στο 6ο Εντατικό Σεμινάριο Στην Εφηβική Ιατρική, Αθήνα

05/2013                  Poster. “A Retrospective Study: Indications Of Preterm Delivery And Correlation With Pregnancy Outcome”

                               Amsterdam

01-03/11/2013        e-Poster. « Οι Αλλοιώσεις Του Ομφάλιου Λώρου Και Η Συσχέτιση Τους Με Την Κακή Έκβαση Της  Εγκυμοσύνης. Εμπειρία 20ετίας Ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

01-03/11/2013        e-Poster. « Παθολογικά Ευρήματα Από Νεκροτομή Εμβρύων Με Κυστικό Ύγρωμα. Ανασκόπηση Ευρημάτων 10ετίας Ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

01-03/11/2013        Ομιλία, Ελεύθερη Ανακοίνωση, «Πρόκληση Τοκετού Ή Αναμονή Σε Κυήσεις Μετά τη 41η  Εβδομάδα», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

01-03/11/2013        Ομιλία, Ελεύθερη Ανακοίνωση, «Τραχηλικός Πεσσός Για Την Αντιμετώπιση Του Μειωμένου Μήκους Τραχήλου», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

01-03/11/2013        e-Poster. «Η Περιγεννητική Θνησιμότητα Σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο – Το ReCode (2005) Ως Σύστημα Ταξινόμησης», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

01-03/11/2013        e-Poster. « Η Περιγεννητική Θνησιμότητα Κατά Την 20ετία 1993-2012 Σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο», Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής – Αθήνα

04-05/04/2014       e-Poster. «Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα και των υποδοχέων του σε ενδομητρίωση και σε ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα των ωοθηκών», Στο Επίκαιρα Θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας – Θεσσαλονίκη

16/05/2015             Autonomous Ovarian Cysts in Prepubertal Girls. How Aggressive Should We Be? A Review Of The Literature. Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology