Νομοθεσία

Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής παρατίθενται παρακάτω:

//eaiya.gov.gr/

//eaiya.gov.gr/law-fek/