Υστεροσκόπηση

Με τον όρο υστεροσκόπηση εννοούμε την επισκόπηση του εσωτερικού της μήτρας. Η υστεροσκόπηση μπορεί να είναι διαγνωστική, παρατήρηση απλά του ενδομητρικής κοιλότητας και του ενδοτραχήλου, είτε επεμβατική όταν ακολουθείται από κάποια ενέργεια.

 

Έγκειται στην είσοδο ενός λεπτού σωλήνα, μικρής διαμέτρου, διαμέσου του τραχήλου, στο εσωτερικό της μήτρας. Ο σωλήνας αυτός είναι συνδεδεμένος με μία φωτεινή πηγή και φέρει μαζί του κάμερα, η οποία έχει τη δυνατότητα να καταγράφει την εικόνα. Επιπλέον μέσο αυτού του αυλού ο γυναικολόγος είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει διάφορα χειρουργικά εργαλεία.

Η υστεροσκόπηση βρίσκει εφαρμογή σε γυναικολογικές παθήσεις όπως μηνομητρορραγίες, συγγενείς ανωμαλίες μήτρας, παρουσία κάποιου πολύποδα (ενδομητρικού ή ενδοτραχηλικού) ή στα υποβλεννογόνια ινομυώματα. Όπως είπαμε μπορεί να μετατραπεί σε επεμβατική αφαιρώντας τον πολύποδα ή το ινομύωμα (υπό προϋποθέσεις), παίρνοντας ιστολογικό υλικό από το ενδομήτριο ακόμα και αποκαθιστώντας ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας όπως κάποιο διάφραγμα.

Η ελάχιστα επεμβατική υστεροσκόπηση βρίσκει θέση και στη διερεύνηση αλλά και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με το scratching (ξύσιμο) του ενδομητρίου.

Τα πλεονεκτήματα της είναι ότι η ιατρική πράξη γίνεται υπό οπτική παρακολούθηση μέσω της κάμερας και η οποιαδήποτε ενέργεια είναι στοχευμένη. Αποτελεί μία παραπάνω επιλογή για τον σύγχρονο γυναικολόγο ιδιαιτέρως στην αντιμετώπιση άτοκων γυναικών.