Τεστ Παπ – Thin Prep        

Το thin prep είναι μία κυτταρολογική τεχννική υγρής φάσης, η οποία πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1996 στις Η.Π.Α.

Με τη μέθοδο αυτή αυξάνεται σημαντικά η διαγνωστική ακρίβεια στην εξέταση του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος κατά Pap, φτάνοντας σε ακρίβεια περίπου στο 90%.

Άλλα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι γίνεται σωστή συντήρηση του δείγματος, δηλαδή το υλικό παραμένει αναλλοίωτο καθώς διατηρείται άμεσα σε κατάλληλο υγρό. Επιπλέον μπορεί ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί ανίχνευση και τυποποίηση των στελεχών του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV), καθώς και ταυτοποίηση χλαμυδίων και άλλων μικροοργανισμών (π.χ. μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα).