Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η επιλογή κάθε γυναίκας για να σταματήσει το βιολογικό της ρολόι

 

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την επιλογή μιας γυναίκας να καταψύξει τα ωάριά της. Ασφαλώς τη δυνατότητα αυτή πλέον μας τη δίνει η επιστήμη σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Η σκέψη για αυτήν την επιλογή έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία χρόνια καθώς η γυναίκα προσπαθεί να γίνει μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία. Η ηλικία ως γνωστό αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της γυναικείας υπογονιμότητας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της γυναίκας τόσο μειώνεται η ωοθηκική επάρκεια.

Με την κατάψυξη ωαρίων ουσιαστικά σταματάει το βιολογικό ρολόι των ωαρίων τη στιγμή της λήψης αυτών.

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες?

  • Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν στον άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό τους τη δημιουργία οικογένειας.
  • Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας.
  • Γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία λόγω διεγνωσμένης κακοήθειας.

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι σχετικά απλή, αφού χρειάζεται μία διέγερση των ωοθηκών λίγων ημερών προκειμένου να γίνει η ωοληψία. Μετά την ωοληψία, τα ωάρια συντηρούνται με τη μέθοδο της υαλοποίησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μπορούν να παραμείνουν εκεί για πολλά χρόνια. Όταν η γυναίκα θα τα χρειαστεί, πραγματοποιείται απόψυξη των ωαρίων τα οποία είναι σε πολύ καλή ποιότητα και αντιστοιχούν σε γυναίκα μικρότερης ηλικίας.